• UTRIAINEN-SUKU POHJOIS SAVOSSA JA KAINUUSSA 1500 -1700 LUVULLA

  Sysmässä 21.11.1997 Tauno Utriainen


  Pohjois Savon Utriaisten alkuperä.

  Asiakirjoihin perustuva varma tieto on olemassa ainakin Jäppilän alueelta 1500 luvulla Pielavedelle muuttaneista Utriaista.Sitkeimmin samalla alueella näyttävät pysyneen Heinämäkeen muuttaneet Utriaiset.Talluksen alueelle muuttaneiden omistukset ovat jo alunperin muodostuneet erillisistä toisistaan erillään olevista maakappaleista. Jo 1500 luvulla heillä näyttää olleen yhteisomistuksia Vehmasmäen ja Jännevirran suunnalla.Asutuksista on osa autioitunut 1500 lopun sotien ja 1600 luvun alkuvuosien katojen seurauksena.

  Rautalammille Utriaisia on ilmestynty 1600 luvulla.Alueellinen läheisyys Pielaveden seudun Utriaisiin ja saman etunimistön runsas esiintyminen viittaa selvästi samaan lähtökohtaan.Rautalammin Utriaisia onkin pidettävä pääosiltaan Pielavedeltä lähtöisin olevina.

  Hankamäen Pärsnämäen ratsumies Jöns Utriainen ei kuitenkaan näytä alueellisesti sopivan Pielaveden Utriaisiin.Häntä, samoin kuin Pieksän ja Kärkkäiskylän alueella esiintyviä Utriaisia on mahdollisesti pidettävä Juvan alueelta jo 1500 luvulla lähteneinä.

  Vuonna 1617 on Utriaisilla ollut Kuopion ympäristöalueilla 8 taloa. Samaan aikaan on Juvalla ollut 2 taloa (Jäppilän Utrialan talot 1 ja 2.), samoin Säämingissä ja Rantasalmella.Jääskessä on ollut 3 taloa ja Kainuussa 1 talo, samoin Nurmeksessa. Pielisjärvellä myöhemmin esiintyvät lukuista Utriaiset ovat ilmeisesti Pohjois Savosta lähtöisin.Varmaa todistetta tähän ei ole, mutta tunnettu tosiasia on, että Pielisjärven luterilaisesta asutuksesta huomattava osa on 1600 luvulla poismuuttaneen ortodoksiväestön tilalle muuttanutta.(Veijo Saloheimo:Pohjois-Karjalan Historia 2.)

  Pielaveden Utriaisia 1500 luvulla

  Ihanus (Hannus) Utriainen Tervon Utrianlahden Akonpohjassa 1560 luvulla

  Hannus ja Olli Utriaisella oli jakamattomat talot Joroisten Syvänsissä ja Utrianlahden Koivulahdessa.v.1541 oikeuden päätöksellä heiltä kiellettiin talon halkominen ja Hannu määrättiin muuttamaan uudistilalle.

  Omistajina Utrianlahdessa ovat olleet 1541 Hannu 5 vmk, 1546 Hannu ja Paavo 9 vmk sekä 1558 Hannu ja Olli 9 vmk. Vuonna 1547 on verovelvolliseksi merkitty Paavo 8 vmk

  Syvänsiin jääneelle Ollille jäi 5 vmkn talo, jolle hän sai omistuskirjan Joroisten käräjillä v.1563

  Nykyiseltä Jäppilän pitäjän alueelta on 1500 luvulla muuttanut Pielavedellä olleille Utriaisten talojen eräsijoille Utriainen nimisiä asukkaita ainakin Heinämäkeen ja nykyisen Karttulan alueella olevaan Utrianlahteen.Pielaveden Joutsenniemessä asuneen Joan Utriaisen l.Kontisen lähtöpaikasta sensijaan ei ole tietoa.

  Kuopion Seudun sukututkijain kokoamasta Pohjois-Savon 1500 luvun asutuksen käsittävästä kortistosta on saatu seuraavat tiedot Utriainen nimisistä asukkaista silloisen Tavisalmen pitäjän alueella, mikä käsittää Suonenjoen ja Leppävirran alueilta alkavan Savon asutusalueen Iisalmen tienoille saakka.

  v.1540 Niko, Juva, Joroinen VI/V vv 1546 – 1549 Lauri Pekanpoika Utriainen 4 vmk

  1549 - 1551 Tavisalmi Saamainen, Matti Utriaine 4 vmk 1549 ja 1553

  Niilo 7 vmk talo Pielavesi 3 - 4 vmk 1548 ja 1549

  Tuomas Yhtiömies 1548 1549

  Ihanus Utriainen 1548 - 1549 4 vmk Savilahti III kymmenkunta

  Olli Utriainen 1546 - 1547 Heinämäki, verotettu Juva Joroinen VI/V

  Saamaisiin merkitty Lauri Pekanpoika Utriainen on sama, joka mainitaan Joroisten Syväsillan arviokunnan N:677 omistajana vuonna 1561 ja jolla silloin on ollut hallussaan maa-alue Suonenjokeen kuuluvasta Suurenjärven mäestä ja Leppävirtaan kuuluvasta Saattoniemestä sekä Jäppilän Utrialan Mäkihuhdasta.

  v.1550 Ihanus Utriainen Utrianlahti, Akonlahdenpää Punnonmäki, Saittajärvi 4 vmk 1550 - 1559 ja 7 vmk 1561 - 1568.Tämä on sama Ihanus kuin edellä.

  Tämä sukuhaara on alussa jo mainittu ja muutti Jäppilän Syvänsin ja Akonjärven kannaksella olleesta asutuspaikasta, mikä muodostui myöhemmin Utrialan kylän keskukseksi.

  v.1561 Antti Niilonpoika 1561 - 1568 Pielavesi Heinämäki 7 - 9 vmk

  Olli 1561 -1568

  Niko Utriainen 1561, Tallus?

  Niko 1562 - 1566 Saamainen, autio 1565 ja 1566

  Olli Utriainen 1562 - 1568 7 vmk Pielavesi Heinämäki Antti Utriainen samassa

  v.1570Antti Niilonpoika ja Niilo Antinpoika Pielavesi 1570 - 1589 10 vmk.Hopeaveroluettelossa.

  Antti Antinpoika 1572 Pielavesi 10 vmk vv 1586 - 1589

  Hannes 1570 - 1579 Ritoniemi Vehmasmäki 7 vmk, vieraita yhtiömiehiä Olli Pekanpoika Lintunen ja Lauri Saikkonen eli samat kuin Utrianlahteen ja Saittajärvelle merkityllä Ihanuksella, joten Ihanus =Hannes? lienee kyseesä sama henkilö sama henkilö ja arviokunta) Venäläisten hävityksen johdosta autiona 7 v. Hopeavero-luettelossa.

  Niilo Niilonpoika 1572

  Niilo Ollinpoika 1572

  Olli Ollinpoika 10 vmk talo 1570 - 1579 Pielavesi.Hopeaveroluettelossa.

  Lauri Ollinpoika Utriainen 1577 - 1581 10 vmk ja 1585 7 vmk Pielavesi 1580 ja 1581

  Kuopionniemi 1587 - 1589, Vehmasmäki ja Jännevirta

  v.1580 Antti Hannuksenpoika 1583 ja 1584

  Niilo Ollinpoika, Tavisalmi Savilahti.Pielavesi I ja Jännevirta, mikä autiona 13 vmk v.1588.Yhtiömiehinä monta Utriaista

  Niilo Matinpoika 1584

  Antti Ollinpoika 1587 ja 1588 Pielavesi

  Pekko 1584, 1586, 1587

  Niilo Utriainen(Yrjänäinen?) 1587 - 1588

  Niilo Antinpoika 10 vmk talo Pielavesi 1587 1590

  Niilo Laurinpoika 1587 1590 Jännevirralla

  v.1590 Antti Antinpoika 1593 - 1599 Pielavesi 3 -4 vmk

  Antti Ollinpoika 1596 - 1599 Pielavesi 10 vmk

  Axel (Eskel) 1596 - 1597 2 vmk Jännevirralla

  Bengt ja Joan 1593 - 1595 yhtiömiehiä, Bengt 8 vmk

  Hannes Utriainen 1590 4 vmk Vehmasmäki

  Olli Pekanpoika 1596 1597 1600 Pielavesi, Vehmasmäki

  Paavo Ollinpoika 1592 - 1599 Pielavesi ja Jännevirta

  Olli 3 vmk talo 1590 - 1599

  Niilo Paavonpoika 1593

  1596 Lauri ja Olli Utriainen Vehmasmäen kymmenkunnassa

  1590 - 1599 Niilo, Antti, Lauri, Axel, Paavo ja Olli Utriainen ja 8 muita nimiä Pielavesi, 1590 Kuopio 1595 Maaninkavesi 1599 samassa arviokunnassa Talo lienee ollut Jännevirralla

  Nils, Eskel Lars ja Olli Utriainen 1596 - 1599 7 vmk Vehmasmäki Jännevirta. Samat ja muita Utriaisia 1598 Pielavedellä

  Lauri ja Ihanus Utriaisen 4 vmk talo autiona 28 v? venäläisten hävityksen johdosta

  Pekka Utriainen l.Yrjänäinen 1596 1597 3 vmk Jännevirta

  Jäppilän alueella asuneiden Utriaisten suvun jäsenten käyttämien Olli ja Lauri etunimien yleisyydestä pohjois Savossa ja yhtiömiesten nimien perusteella näytttää voitavan päätellä, että mahdollisesti kaikki Kuopion ja Pielaveden seudun Utriaiset ovat samaa Syvänsin alueelta lähtenyttä sukuhaaraa.Niilot ovat Pielavedeltä ja heitä esiintyy myöhemmin 1700 luvun alussa Rautalammilla.Lauri Utriaisen omistus Suonenjoen Suurenjärvenmäellä ei ole silloiset olot huomioonottaen kaukana Vehmasmäestä, missä oli Pielaveden suunnan Utriaisten omistuksia.

  Pielaveden Utriaisia 1600 luvulla

  v.1600

  Niilo Utriainen Pielavesi 8 vmk

  Antti Antinpoika Utriainen 9 vmk

  v.1608

  Pielavedellä mainitaan kaksi Utriaisten omistamaa taloa, Esko Utriaisella 1, 5 vmk ja toisella Utriaisella 7 veromarkkaa.

  Kuopion neljänneksessä on Olli Utriainen ollut toisena osakkaana 4, 5 veromarkan talossa.

  v.1635

  Henkikirja 1635, Rautalampi, Pielavesi, ei Utriaisia?

  Kuopion neljänneksessä ei Utriaisia

  Muissa luetteloissa: Iisalmi, Pielavesi v.1635;

  Niilo Niilonpoika Utriainen ja vaimo

  Antti Utriainen, Bertill Pekanpoika Utriainen vaimoineen,

  Antti Niilonpoika Utriainen ja Lauri? Eskon? poika Utriainen

  Antti Utriainen, Niilo Utriainen,, Pertti (Bertill) Utriainen

  Iisalmi Sonkajärvi, loinen (husman) Risto? (Crission)? Utriainen ja vaimo

  Karjaluettelossa Iisalmi, kylää ei mainittu, Antti ja Bertil Utriainen s.609

  Vuonna 1634 ei Talluksessa ole Utriaisia. Utrianlahtea ei ole mainittu.

  Vuonna 1638 Iisalmen henkikirjassa ja Kuopion pitäjän karjaluettelossa ei ole

  Utriaisia.

  v.1639

  Karjaluettelo Iisalmi Pielavesi Niilo Utriainen

  Iisalmi Onkivesi Antti Niilonpoika Utriainen, samassa Bertill

  Lauri (ja Niilo) Utriainen, samassa Paavo s.364

  Nimistä päätellen nämä ovat samoja kuin edellä v.1635 (lienevät asuneet

  Heinämäessä)

  v.1644

  Myllytulliluettelo 1644: Kuopio

  Pielavedellä Mikko (Mihell) Utriainen s.113

  korpraali Mikko Mikonpoika Utriainen s.114

  Iisalmi, Pielavesi, Autioluettelo 1644 Risto Utriainen s.57 (Ilmeisesti sama kuin edellä

  husman jo vuonna 1635)

  v.1654

  Myllytulliluettelo, Iisalmi Heinämäki Heikki? Utriainen ja Bertil Utriainen

  1664 ei Talluskylän ja Utrianlahden taloissa ole Utriainen nimisiä omistajia

  Ei muita Utriaisia Iisalmella

  v.1665

  Sotilasluettelo v.1665 Kuopio Heinämäessä Niilo Antinpoika Utriainen, taloll.

  v.1682

  Henkikirja 1682: Iisalmi, Heinämäki

  Pahl Utriainen, vaimo, tytär ja renki

  Utrianlahdessa ei Utriaisia

  v.1690

  Henkikirja 1690 Iisalmi Heinämäki:Paavo (Påhl) Utriainen ja vaimo

  Utrialahti, Ei Utriaisia

  V.1693

  Henkikirja Heinämäki, Utrianlahti, Talluskylä, ei Utriaisia talollisina.

  Luettelojen tarkastus 1600 luvun osalta sisältää puutteita.mutta näyttäisi kuitenkin

  osoittavan, että Utriaisten asuminen talollisina Kuopion seudulla ei ole muodostunut

  kaikkien 1500 luvun omistusten osalta pysyväksi, mihin sodilla ja kadoilla lienee oma

  osuutensa.

  Rautalammin Kerkonjoensuun Utriaisista 1600 ja 1700 luvulla

  Ensimmäisen henkikirjan mukaan vuonna 1635 Kerkonjoensuussa ei vielä ole asunut Utriaisia.

  Vuoden 1694 henkikirjasta ei sukunimien puuttuessa voida päätellä asukkaiden sukuja.

  Kerkonjoensuussa on asunut Utriaisia ainakin jo vuonna 1700, jolloin Vesterilässä asuneille 29.11.1696 vihityille Niilo Niilonpoika Utriaiselle ja Margetta Erkintytär Huuskoselle syntyi tytär Maria.

  Ratsuväen luettelossa eversti Johan Billingin rykmentin 2.ratsuväen komppaniassa vuodelta 1694 mainitaan Jöns Utriainen, joka ilmeisesti omisti Hankamäen Pärsnämäen tilan, mikä myöhemmin on ollut Rautalammin kunnan omistuksessa.

  Rautalammin kuolleiden luettelosta ilmenee, että Utriaisia on jo 1600 luvulla asunut nykyisen Keiteleen Vuonamolahdella, Konneveden Kärkkäiskylässä, Rautalampiin myöhemmin liittyneessä Pieksämässä ja lähemmin määrittelemättömällä Koivujärvellä Lisäksi heitä on ainakin 1700 luvun alussa asunut Kuninkaansalossaja Vaajasalmella. Kyseessä lienee ollut yksittäiset perheet.Maaomistusta heillä ei liene ollut.

  Vuonamon alueen ja Kerkonjoensuun Utriaisten välillä näyttää olleen yhteyksiä, joten ne eivät liene olleet kovin kaukaisia sukulaisia.

  Syntyneiden luettelosta Rautalampi 1702 -

  Kerkonjoensuu, vain miehet

  1702 04.03. Heikki i.Pauli Niilonpoika Utriainen Kerkonjoensuu, ä.Anna Yrjöntytär (Huuskonen) (Merkitty myös Pielaveden syntyneiden luetteloon)

  1705 06.03. Lauri i.Niilo Utriainen, Vesterilä, ä.Margeta Huuskotar. Lauri kuoli 1710 Vaajasalmella

  1705 10.11. Pauli i.Pauli Utriainen, Vesterilä, ä.Anna Yrjöntytär. Paavo (Pauli) kuoli huhtikuussa 1709 nälkään 30 vuotiaana. Samassaa kuussa kuolivat lapset Heikki 7 v. ja Pauli 2 v.Leski Anna kuoli 56 vuotiaana 1730 Siikakoskella

  1708 28.12. Matti i.Risto Utriainen, Vesterilä, Gert Saastamotar

  1724 19.10. Risto i.Niilo Utriainen, Vesterilä, ä.Liisa Ristontytär

  1729 03.05. Tuomas i.Pekka Utriainen, Vesterilä, ä.Liisa Niilontytär

  1731 28.01. Pekka i.Pekka Utriainen Hanhitaipale, ä.Liisa Tossavatar

  Rautalammin Kerkonjoensuun Vesterilässä on vuoden 1703, 1704-1713 rippikirjan mukaan ollut yksi Utriaisten omistama talo. (s.40, 42 ja 43)

  Omistajaksi merkitty Niilo Utriainen kuoli rippikirjan merkinnän mukaan 1709.Leski Margeta kuoli rippikirjan mukaan vuonna 1710.

  Vanhus Niilo Utriainen 80 v. kuoli 14.11.1709 Kuninkaansalossa(bland äldste i s:n) . 1.1.1710 kuoli köyhyydessä leski Margeta Korhotar. Tässä on kyseessä samat henkilöt kuin edellisessä kappaleessa.

  Niilo Utriaisen lapsia rippikirjan mukaan:

  1. Niilo Niilonpoika Utriainen 40 v., k.maaliskuussa 1709 nälkään, (Död af hunger i skogen Ruotajärvi) Rippikirjan mukaan vaimo Margeta Huuskotar k.1696.

  2.Tuomas, vaimo Anna Pekantytär Puratar

  3. Pauli, vaimo Anna Yrjöntytär (Grelsdr) Huuskotar(Paulin kohdalla merkintä, kuolut 30 vuotiaana nälkään 15 huhtikuuta 1709 Toholahdessa) .

  Pielaveden (Rautalammin) syntyneiden luetteloon on merkitty Heikki Utriainen s.4.3.1702, vanhemmat Pauli Niilonpoika Utriainen Vesterilästä ja Anna Yrjön (Grels) tytär Huuskonen, vih.12.12.1699.He asuivat Kerkonjoensuussa.Heikillä oli veli Lauri s.22.11.1708, jolloin vanhempien asuinpaikaksi on merkitty Sonkari. Isä Pauli ja pojat Heikki ja Pauli k 1709.

  4. Risto, vaimo Gerdr.Paavontytär Saastamoinen Vuonamolahdesta, vih.11.10.1703

  Samassa talossa asuivat lisäksi

  Samuel Tuomaanpoika Utriainen s.18.4.1688, vaimo Maria Korhotar Hautalahdesta, vihitty 21.12.1712

  Helga Tuomaantytär Utriainen, puoliso sotilas Knut Niilonpoika Tossavainen Kerkonjoensuusta, vih.14.1.1706

  Niilo Tuomaanpoika

  Anna, puoliso Pekka Vesterinen Kuninkaansalosta

  Rippikirja s.41 Margetta Tuomaantytär Utriainen Kerkonjoensuusta, puoliso Lauri Matinpoika Huuskonen k.1708 Pentterintaipaleesta

  Näyttää siltä, että Kerkonjoensuussa ollut edellä mainittu talonpito olisi päättynyt 1710 luvulla.Rautalammin rippikirjat ovat kuitenkin tallella vuoden 1713 jälkeen vasta vuodesta 1748, joten päätelmien tekeminen tältä osin jää arvailuksi.

  Samaan aikaan on Vuonamonlahdella asunut (rippikirja ss 20, 22)

  Niilo Antinpoika Utriainen (Teloitettu 9.2.1705 Heikki Jääskeläisen taposta), puoliso Gerdrud Danielintytär Saastamotar Vuonamolahdelta, vih.2.4.1699, k.1710.Asuivat Daniel Saastamoisen talon yhteydessä omana taloutenaan.

  Samassa taloudessa asuivat veli Olli Utriainen, vaimo Justina Brusinintytär Viinikainen Vuonamolahdelta.Heillä oli monta lasta, joita ei ole tässä mainittu.Nuorin oli syntynyt 1730.

  Niilo ja Anna Tossavaisen vävynä Vuonamolahdella oli

  Antti Antinpoika Utriainen, vaimo Brita Niilontytär Tossavainen, joka kuoli 34 vuotiaana 29.5.1712. Lapsi Maria oli syntynyt samana vuonna 23.4.ja kuoli 15.8.

  Heillä oli muita lapsia ainakin poika Niilo s.27.1.1700 Vuonamolahdessa.

  Pielaveden syntyneiden luetteloon merkitty ensimmäinen Utriainen on Vuonamo-lahdella nykyisen Keiteleen alueella 27.1.1700 syntynyt Niilo, isä Antti Utriainen, äiti Brita Tossavainen.Niilolla oli veli Olli s.13.12.1705 ja sisar Maria s.23.4.1710.Antti Utriainen ja perhe asui vaimon vanhempien talossa ainakin vuoteen 1711.Pariskunta lienee vihitty vasta 1710?

  Utriaisten ja Tossavaisten yhteydet eivä liene syntyneet sattumalta.Tossavaiset olivat Jäppilän Utrialan lähinaapureita (Tossavalansaari) ennen Tossavaisten muuttoa, minkä jälkeen heitä on asunut ainakin Vuonamonlahdessa, missä heistä muistuttaa kylän nimi Tossavanlahti.

  Mainittu Niilo Utriainen s.1700 näyttää tulleen yhteen Vesterilän taloon isännäksi ja lienee siis jäljempänä mainitun 1724 syntyneen Risto Utriaisen isä.

  Vuosien 1790 - 1794 rippikirjan mukaan Kerkonjoensuun Vesterilässä on ollut Risto Utriaisella talo, jossa asuivat:

  Risto Utriainen s.1724, puoliso Karin Huttunen s.1721

  poika Niilo s.1759, puoliso Margareta Huuskonen ja heillä lapsia

  Liisa s.1754, Matti s.1756 ja Risto s.1759

  Risto Utriaisen vanhemmat ovat Niilo Utriainen ja Liisa Ristontytär Vesterilästä.

  Toinen talo Utriaisilla Vesterilässä oli Tuomas Utriaisella vaimo Anna Vesterinen s.1741.Samassa asuviksi on merkitty tytär Anna s.1767 ja Tuomaan veli Niilo s.1735 v.Maria Rossi s.1754.Tuomaalla ja Annalla oli lapsia edellisen lisäksi ainakin poika Tuomas s.Vesterilässä 7.4.1769.

  Tuomas Utriainen on s.3.5.1729, vanhemmat Pekka Utriainen ja Liisa Niilontytär Vesterilästä.

  Tuomas Utriainen, puoliso Liisa Tossavatar ovat vuonna 1731 asuneet Hanhi-taipaleessa, missä heille syntyi poika Pekka, kast.28.1.1731.Puolisot näyttävät olleen kotoisin Kerkonjoensuusta.

  Kerkonjoensuu 2 Mikko Vesterisen tyttären Anna Vesterisen puoliso ja talon vävy vuosina 1804 - 1811 on ollut Esko Utriainen s.1784, joka näyttää olleen Pieksämäen Rummukalta 5.5.1804 Rautalammille muuttanut Pauli Utriaisen ja Margareta Markkasen 14.11.1784 syntynyt poika. Mikäli syntymävuosi on rippikirjaan oikein merkitty, ei Mikkelin ja Kuopion lääneissä ole ollut muita mainittuna vuonna Syntyneitä Esko Utriaisia.Esko Utriaisen isoisä oli Utrialassa 1727 syntynyt Pauli Utriainen.

  Vuodesta 1820 mainittu pariskunta ja heidän 6.9.1812 syntynyt poikansa Juho asuivat talossa Kerkonjoensuu 9 Niemi, jonka isäntänä oli Juho Jalkanen.

  Mainittu talo oli kahden sukupolven aikana siirtynyt tytärten avioliittojen kautta eri nimisille omistajille.

  Juho Jalkasen vaimo oli Eeva Vepsäläinen, tämän vanhemmat Heikki Vepsäläinen s.1774 ja Katri Utriainen s.1776

  Katrin vanhemmat olivat Niilo Utriainen s.1756 tai 1759, k.1812 ja Margareta Huuskonen s.1755.Heidät on merkitty isäntäväeksi taloon Kerkonjoensuu 3 Niemi, mikä lienee myöhempi N: 9.

  Niilo Utriaisen vanhemmat olivat Risto Utriainen, s.(kastepäivä 19.10.1724) Rautalammilla ja Katri Huttunen ja Riston vanhemmat Niilo Utriainen ja Liisa Ristontytär, Kerkonjoensuu 3 Kesoma?

  Niilolla oli veljiä Matti s.1756 ja Risto sekä mainittu tytär Katri.

  Edellä mainitun Esko Utriaisen poika Juho Utriainen s.6.9.1812 on Tuomas Utriaisen talossa Kerkonjoensuu 10:ssä ilmeisesti renkinä oltuaan muuttanut 6.3.1838 Karttulaan, missä hänet on 27.1.1839 vihitty Punnomäestä olleen torpparin tyttären Anna Stina Juhontytär Punnosen kanssa. Heillä on lapsia ainakin tytär Eeva Kustaava s.7.9.1839.

  Lieneekö sattumaa, että Punnomäessä oli omistuksia 1500 luvulla Utrianlahden Utriaisilla.

  Mainitun Niemen talon torpassa asui 1804- Risto Utriainen, puoliso Bertta Huuskonen

  Rautalampi 3 (myöh.11) Lassilan renki Pauli Juhonpoika Utriainen s.1795 vihittiin 15.10.1826 Säkinmäestä olleen.piika Anna Greta Juhontytär Halttusen kanssa.He asuivat myöhemmin Vesamäki 3 (nyk Vesantoa), mistä kylästä Vesamäki 1 (Särkimäki) Pauli Utriainen on 1820 muuttanut Lassilaan.

  Pariskunta asui Vesamäessä ja heidän tyttärensä oli kuuluisa unissasaarnaaja Karoliina Utriainen s.1843 Rautalammin Vesannon Vesamäessä-

  Tämän kirjoittaja ei ole onnistunut selvittämään rippikirjojen mukaan vuonna 1795 syntyneeksi merkityn Paavo (Pauli) Utriaisen vanhempia.

  Kerkonjoensuun Saikarin Ruokoniemen torppien korvauksista Isojaon yhteydessä syntyneen korvausriidan osapuolina olivat talolliset Tuomas Tuomaanpoika Utriainen ja Niki Utriainen torppareita Juho, Matti ja Lauri Korhosta vastaan.

  1820 luvulla oli talossa Kerkonjoensuu 10 Ruokoniemen talon isäntänä kirkon kuudennusmiehenä toimiva Tuomas Utriainen s.1769, puoliso Kaisa Jauhiainen s.1771.

  Tilattomaan väestöön kuuluvia Utriaisia on tällä alueella ollut ainakin 1700 luvun alusta alkaen.Vuosisadan loppupuolella heitä ovat ainakin.

  Juho Utriainen s.21.12.1787 Vesterilässä, isä Tuomas Utriainen, äiti Liisa Niskanen.Juho oli Mikko Vesterisellä renkinä 1804 -1808, samoin Matti Utriainen, s1794, puoliso Liisa Heimonen.

  Juho Utriainen s.1788, puoliso Maria Mansikka tavataan torppareina Kerkonjoensuu 2 (myöhempi n: 3) 1825-1831. Kysessä on sama Juho kuin edellä.

  Rautalampi 3, 5 ja 6 taloissa on samaan aikaan palvelusväkenä muutamia Utriainen nimisiä mm Pauli Utriainen s.1790 Suonenjoella ja toinen, syntymäajaltaan mainitsematta jäänyt Pauli Utriainen Rautalampi 3 taloissa.

  Adam Heikinpoika Utriainen s.1796 on renkinä Kerkonjoensuu 3 Pekka Hyvärisellä, mistä muutti 12.11.1813 Suonenjoelle.

  Rautalammin Siikakoskella ja Vaajasalmella tavataan Pauli Utriaisia.

  Pieksämäen seurakunnan muuttaneiden luettelon mukaan Rautalammille muuttoa varten ovat ottaneet muuttokirjan

  24.3.1804 Pauli Hannunpoika Utriainen s.19.6.1787

  5.5.1804 Esko Paulinpoika Utriainen s.14.11.1784

  Utriaisia Kainuussa:

  Lähde:Kainuun Historia I

  Utriaisten suku ilmestyy Kainuuseen jo ennen v.1558, jolloin Kongasjärvellä (Nyk.Puolankaa) mainitaan Utriainen nimiminen talollinen

  Ilmeisesti 1600 luvun alkupuolella vuosien 1626 - 1650 välillä muuttaneina tavataan Vuolijoella Vuottolahden Nikusenniemessä talollisena Jaakko Utriainen 1650

  Lautamies Jaakko Utriainen mainitaan 1640 luvulla takaajana ja kalavesien jaon yhteydessä.Hänellä oli talo Kajaanin Paltamon Sonkajärvellä (Paltaniemi) ainakin vielä v.1650.

  Sotkamon Laakajärvellä on v.1654 talo Risto Utriaisella ja toinen talo Antti Utriaisella. Laakajärvi on ilmeisesti sama kylä kuin toisissa asiakirjoissa mainittu Lakkajärvi

  Laakajärven alue on entistä Iisalmen pitäjän Sonkajärven kylää ja on vuonna 1649 liitetty vasta perustettuun Sotkamon pitäjään. (KH I s.217)

  Perimätieto kertoo Sotkamon eteläisimmän kolkan Laakajärven ja Älänteen seudun asukkaiden tulleen Pohjois-Savosta.Tämän alueen asutus on perustettu 1600 luvun puolivälissä.(KH I s.403) Etunimiperinne viittaa Pielaveden Utriaisiin.

  Utriaiset on mainittu Vuosina 1626 - 1650 Kainuuseen muuttaneiden sukujen joukossa.(KH I s.417)